Perşembe 24 Ekim

Kayıt

P3 Genel oturum III: Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun entegre dijital sağlık teknolojileri ile optimize edilmesi

Konuşma ve panel tartışmaları

 

G - Genel oturum

Çay-kahve arası

Üst düzey paralel çalıştay ve forumlar: Avrupa Eczacılık Atlasının İnşası: Eczacılık uygulamaları, hizmetleri ve işgücü gelişimi için bölgesel ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi

A1 Paralel oturum

Avrupa Bölgesi’nde İşgücü Haritalandırması ve Dönüşümü

A - Laboratuvardan Hasta Yatağına: Farmasötik Bakımı İleriye Taşımak

B1 Paralel oturum

Güvenli, etkili, ekonomik, kaliteli ilaçlara ve eczacılık hizmetlerine erişim

B - Sağlık Ortaklığı

C Paralel oturum C

Gündem: Hastalıkların Önlenmesi – Aşılama ve Bağışıklama

C - Sağlık İçin Güçlendirme

Öğle yemeği

Üst düzey paralel çalıştay ve forumlar: Avrupa Eczacılık Atlasının İnşası: Eczacılık uygulamaları, hizmetleri ve işgücü gelişimi için bölgesel ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi

A2 Paralel oturum

Öngörülen eczacılık yetkinliğine ulaşabilmek için eğitim ve öğretim

A - Laboratuvardan Hasta Yatağına: Farmasötik Bakımı İleriye Taşımak

B2 Paralel oturum

Güvenli, etkili, ekonomik, kaliteli ilaçlara ve eczacılık hizmetlerine erişim

B - Sağlık Ortaklığı

D1 Paralel oturum

Birinci basamak sağlıkta eczacılık hizmetleri için meslek hakkı ödemeleri

D - Targeting special interests

Çay-kahve arası

D2 Paralel oturum

Birinci basamak sağlıkta eczacılık hizmetleri için meslek hakkı ödemeleri

D - Targeting special interests

E Paralel oturum E

Gündem: Hastalıkların Önlenmesi – Toplumun güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam tarzlarının yaygınlaştırılması

E - FIP Eğitim

Konferans gala yemeği: Yöresel mutfağı keşfedin (isteğe bağlı)