Birinci Duyuru

23 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

09:00  ̶ 17:00 Kayıt
11:00  ̶  12:00

Açılış Töreni

Başkanların Konuşmaları
Dominique Jordan – Başkan, FIP
Erdoğan Çolak– Başkan, TEB

TEB Konferans Başkanlarının Açılış Konuşmaları
Catherine Duggan – CEO, FIP
Arman Üney – Genel Sekreter, TEB

12:00  ̶  13:30 Sergi alanı açılışı ve & öğle yemeği
13:30 – 15:00 Genel oturum I: Birinci basamak sağlık hizmeti ile eczacılıkta geleceğe “doğru” hamle
Konuşma (Dünya Sağlık Örgütü – ayrıca duyurulacaktır) ve panel tartışmaları
15:00  ̶  15:30 Çay-kahve arası
15:30 – 17:00 Genel oturum II: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar hedeflerine 2025’e kadar ulaşabilmek için eczacıların potansiyelini açığa çıkarın
Rehber Eczanem Program Sunumu ve tartışma Konuşma ve panel tartışmaları
17:30 Açılış resepsiyonu

24 Ekim 2019 Perşembe

08:00  ̶  17:00 Kayıt
09:00  ̶  10:30

Genel oturum III:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun entegre dijital sağlık teknolojileri ile optimize edilmesi  

Konuşma ve panel tartışmaları

10:30  ̶  11:00 Çay-kahve arası
11:00  ̶  12:30  Üst düzey paralel çalıştay ve forumlar: Avrupa Eczacılık Atlasının İnşası: Eczacılık uygulamaları, hizmetleri ve işgücü gelişimi için bölgesel ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi  
 

Paralel oturum A.1

Avrupa Bölgesi’nde İşgücü Haritalandırması ve Dönüşümü

Paralel oturum B.1

Güvenli, etkili, ekonomik, kaliteli ilaçlara ve eczacılık hizmetlerine erişim

Paralel oturum C

Gündem: Hastalıkların Önlenmesi – Aşılama ve Bağışıklama

12:30  ̶  14:00 Öğle yemeği
   Üst düzey paralel çalıştay ve forumlar: Avrupa Eczacılık Atlasının İnşası: Eczacılık uygulamaları, hizmetleri ve işgücü gelişimi için bölgesel ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi  
14:00 – 15:30

Paralel oturum A.2

Öngörülen eczacılık yetkinliğine ulaşabilmek için eğitim ve öğretim

Paralel oturum B.2

Güvenli, etkili, ekonomik, kaliteli ilaçlara ve eczacılık hizmetlerine erişim

Paralel oturum D.1

Birinci basamak sağlıkta eczacılık hizmetleri için meslek hakkı ödemeleri 

15:30  ̶  16:00 Çay-kahve arası
16:00 – 17:30

Paralel oturum D.2

Birinci basamak sağlıkta eczacılık hizmetleri için meslek hakkı ödemeleri 

Paralel oturum E

Gündem: Hastalıkların Önlenmesi – Toplumun güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam tarzlarının yaygınlaştırılması 

19:00 Konferans gala yemeği: Yöresel mutfağı keşfedin (isteğe bağlı)
         

         

Genç eczacılar ve eczacılık öğrencileri için sağlık hackhatonu 
Tarih ve saat daha sonra açıklanacaktır

Sağlık alanında yenilik yaratmak için mücadeleye var mısın?  

Bu yan programda birinci basamak sağlık hizmetinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek için genç eczacılar ve eczacılık öğrencileri yenilikçi çözümler tasarlayacaklardır. Öğrencilerin, genç eczacıların ve IT uzmanlarının uzmanlık bilgilerinin bir araya getirilmesiyle bu yarışma birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda yeniliklerin ardında itici güç oluşturabilecek yeni fikirleri teşvik edecektir.

Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) ve Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenmiştir.

25 Ekim 2019 Cuma

09:00  ̶  10:30 Genel oturum IV: Eczacılık politikalarının önünün açılması ve birinci basamak sağlık hizmetine yatırım
Konuşmacılar ve panel tartışması 
10.30  ̶  11:00 Çay-kahve arası
11:00 – 12:30 Genel oturum V: Eczacının Avrupa Bölgesi’nde birinci basamak sağlık hizmeti sunma taahhüdü
12:30  ̶  14:00 Öğle yemeği

26 & 27 Ekim 2019 Cumartesi Ve Pazar

Türk kültürü, mutfağı, tarihi ve misafirperverliğinin daha yakından tanıtılması amacıyla katılımcılar için Türk Eczacıları Birliği tarafından bir sosyal program düzenlenecektir.