Türk Eczacıları Birliği

Türk Eczacıları Birliği  (TEB) 1956 yılında Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile kurulmuştur ve 1982 Anayasası tarafından kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmıştır. Merkezi Ankara’dadır.

Ülkedeki bütün illeri kapsayan 54 eczacı odasına hizmet eden TEB ülke çapında 37.643 eczacıyı temsil etmektedir

Vizyonumuz

Topluma, eczacıya kamuya ilaç olmak

Misyonumuz

 • İlacın ve eczacılık hizmetinin tek sorumlusu olan eczacıların, ilacın üretiminden hastaya sunumuna ve hasta üzerindeki etkisinin takibine kadarki tüm aşamalarda söz sahibi olmasını sağlamak,
 • Ülkenin ilaç ve eczacılık politikalarına yön verecek beceri, birikim ve güce ulaşması için gerekli yapılanmaları oluşturmak,
 • Klinik eczacılık, farmasötik bakım yaklaşımının yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, eczacının sağlık danışmanı konumunu güçlendirmek,
 • Serbest eczanelerin ülkemizde dün olduğu gibi yarın da özgür eczacı sermayesine dayanmasını güvence altına almak,
 • Ecza Kooperatiflerinin gelişimi için kooperatiflerle iş birliği içinde gerekli şartları hazırlamak,
 • Eczacılık mesleğinin, serbest eczaneler ve kamu, hastane, akademi, sanayi gibi tüm alanlarında, istihdamdan özlük haklarına kadar tüm sorunlarına çözümler aramak,
 • Eczanelerden verilen hizmetin kalitesini arttırarak toplum sağlığına ve yurttaşların yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmak,
 • Kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına yönelik, hastayı ve eczacıları mağdur etmeyen akılcı çözümler geliştirmek,
 • Hasta haklarına saygılı olmak, bu konudaki bilincin yerleşmesine ve gelişimine katkı sağlamak,
 • Hastaların sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır

Değerlerimiz

 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Eczacıya, topluma ve kamuya yararlılık
 • Sürekli gelişim
 • Katılımcılık
 • Çözüm odaklılık

Kalite Politikamız

Halk sağlığını ve üyelerimizin menfaatini, memnuniyetini, tüm yöneten ve çalışanlarımızın katıldığı bir ekip ruhunu kovalayarak, kendimizi yenileyerek ve aşarak, her insanın eşit ve değerli olduğunun bilinciyle, mevcut yasal şartlara ve kalite yönetimi sisteminin şartlarına uyarak korumak ve geliştirmektir.